Keresés a Bibliában

5Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. (Máté 11,7.10.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10És megkérdezék őt az ő tanítványai, mondván: Miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie? (Mát 11,14; Malak 4,5) 11Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít; 12De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg őt, hanem azt mívelék vele, a mit akarának. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd ő tőlük. (Mát 14,9.10) 13Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. (Luk 1,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG