Keresés a Bibliában

3 1Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az útat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe, a kit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura. (Máté 11,7.10.14;Máté 3,11.13)

KNB SZIT STL BD RUF KG