Keresés a Bibliában

9Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; (Luk 11,2-4) 10Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. (Mát 7,21; Luk 22,42) 11A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. (Mát 8,12) 12És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek; (Mát,6 14. 15. Mát 18,21-35.) 13És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! (1Krón 29,11-13)

KNB SZIT STL BD RUF KG