Keresés a Bibliában

15Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki. (Mát 9,14.15)

KNB SZIT STL BD RUF KG