Keresés a Bibliában

13Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. (Márk 1,9.10; Luk 3,21) 14János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám? (Mát 3,4) 15Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki. (Mát 9,14.15) 16És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. (Márk 1,10; Luk 3,21.22; Ján 1,32) 17És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm. (Mát 17,5; Márk 1,11; Luk 3,22;Ésa 42,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG