Keresés a Bibliában

3 1Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában. (Luk 1,13;3,2) 2És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. (Mát 4,17) 3Mert ez az, a kiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. (Ésa 40,3; Ján 1,23) 11Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. (Márk 1,8; Ján 1,26.27.33;Csel 1,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára. 8Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szent Lélekkel keresztel titeket.

KNB SZIT STL BD RUF KG


3És méne a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára; (Mát 3,1.2) 16Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljő, a ki nálamnál erősebb, a kinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel: (Mát 3,11;Csel 1,5;2,1-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG