Keresés a Bibliában

39A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (3Móz 19,18) 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Mát 7,12; Róm 13,10; Gal 5,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. (Ján 13,34.35; Gal 5,14) 9Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat. (2Móz 20,13-17) 10A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet. (Mát 22,37-40.1Tim;1,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG