Keresés a Bibliában

15Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; (3Móz 19,17; Luk 17,3; Gal 6,1) 16Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. (5Móz 19,15) 17Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. (1Kor 5,13) 18Bizony mondom néktek: A mit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. (Mát 16,19; Ján 20,23) 19Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. (Márk 11,24) 20Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mát 28,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG