Keresés a Bibliában

24Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz. (Mát 10,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt. (2Kir 17,29;Ésa 2,3; Róm 3,2;9,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


16Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek. (2Tim 1,8;1Kor 1,18;15,1.2) 18Mert nem merek szólni semmiről, a mit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel. (1Thess 4,6;5,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG