Keresés a Bibliában

28És levetkeztetvén őt, bíbor palástot adának reá.

KNB SZIT STL BD RUF KG


34Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájok sorsot. (Mát 5,44;Zsolt 22,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG


19Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel. (Ésa 57,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG