Keresés a Bibliában

18 1Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván: Vajjon ki nagyobb a mennyeknek országában? (Márk 9,33.34; Luk 9,46;22,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG


46Támada pedig bennök az a gondolat, hogy ki nagyobb közöttük. (Luk 22,24; Mát 18,1-5; Márk 9,33.34) 24Támada pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak. (Luk 9,46)

KNB SZIT STL BD RUF KG