Keresés a Bibliában

16 1És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt. (Mát 12,38) 2Ő pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert veres az ég. (Luk 12,54-56) 3Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? (Mát 11,4) 4E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás prófétának jele. És ott hagyván őket, elméne. (Mát 12,39.40) 5És az ő tanítványai a tulsó partra menvén, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. (Ésa 62,11; Zak 9,9) 6Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától. (Márk 8,15; Luk 12,1) 7Ők pedig tanakodnak vala maguk között, mondván: Nem hoztunk kenyeret magunkkal. (Luk 6,19) 8Jézus pedig megértvén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok magatok között óh kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?! (Mát 6,30) 9Mégsem értitek-é, nem is emlékeztek-é az ötezernek öt kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg? (Mát 14,17-21) 10Sem a négyezernek hét kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg? (Mát 15,34-38) 11Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától!? (Mát 10,52; Mát 9,22; Luk 7,50;8,48;17,19;18,42) 12Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduczeusok tudományától őrizkedjenek. (Márk 11,11; Luk 19,45; Ján 2,14-16)

KNB SZIT STL BD RUF KG