Keresés a Bibliában

6Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. (Róm 8,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza. (3Móz 18,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


24Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket, (monda a gutaütöttnek): Néked mondom, kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat, eredj haza! (Mát 9,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG