Keresés a Bibliában

19És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy. (Luk 9,57) 20És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjok és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani. (2Kor 8,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG