Keresés a Bibliában

14És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas. (1Kor 9,5) 15És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nékik.

KNB SZIT STL BD RUF KG