Keresés a Bibliában

5 1Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai. (Ésa 42,1-4) 8Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. (Zsolt 51,12.1Ján;3,2.3) 13 1Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett. 12Mert a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a mije van. (Mát 25,29; Márk 4,25; Luk 8,18;19,26) 2És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. (Mát 4,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG