Keresés a Bibliában

32Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik. (Márk 10,11.12; Luk 16,18.1Kor;7,10.11) 9Mondom pedig néktek, hogy a ki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és a ki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő. (Luk 16,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11Ő pedig monda nékik: A ki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen. (Mát 5,32; Luk 16,18) 12Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.

KNB SZIT STL BD RUF KG