Keresés a Bibliában

2És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. (Mát 4,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban. (Gal 4,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG