Keresés a Bibliában

17És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm. (Mát 17,5; Márk 1,11; Luk 3,22;Ésa 42,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; (Kol,1 12. Eféz. 2,2-5. Mát. 3,17. Luk. 22,53. Kol. 2,20. Eféz. 1,6.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


39Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Róm 6,19.2Kor;6,16; Eféz 2,21.22.1Pét;2,5; Zsid 3,6;Róm 8,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG