Keresés a Bibliában

3 1Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában. (Luk 1,13;3,2) 2És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. (Mát 4,17) 3Mert ez az, a kiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. (Ésa 40,3; Ján 1,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG