Keresés a Bibliában

19Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, (Márk 16,15-16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. (Mát 3,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


49És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel. (Ján 15,26;Csel 1,4;2,1-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG