Keresés a Bibliában

55Sok asszony vala pedig ott, a kik távolról szemlélődnek vala, a kik Galileából követték Jézust, szolgálván néki; (Márk 15,40.41; Luk 23,49; Ján 19,25) 56Ezek közt volt Mária Magdaléna, és Mária a Jakab és Józsé anyja, és a Zebedeus fiainak anyja. (Luk 8,2.3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


40Valának pedig asszonyok is, a kik távolról nézik vala, a kik között vala Mária Magdaléna, és Mária, a kis Jakabnak és Józsénak anyja, és Salomé, (Mát 27,55.56; Luk 23,49; Ján 19,25;Luk 8,2.3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


49Az ő ismerősei pedig mind, és az asszonyok, a kik Galileából követék őt, távol állának, nézvén ezeket. (Mát 27,55.56; Márk 15,40.41; Ján 19,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG