Keresés a Bibliában

37És feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát, oda írván: Ez Jézus, a zsidók királya. (Márk 15,26; Luk 23,38; Ján 19,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG


26Az ő kárhoztatásának oka pedig így vala fölébe felírva: A zsidók királya. (Mát 27,37; Luk 23,38; Ján 19,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG


19Pilátus pedig czímet is íra, és feltevé a keresztfára. Ez vala pedig az írás: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. (Mát 27,37; Márk 15,26; Luk 23,38)

KNB SZIT STL BD RUF KG