Keresés a Bibliában

26Akkor elbocsátá nékik Barabbást; Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszíttessék.

KNB SZIT STL BD RUF KG


15Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak, elbocsátá nékik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszítsék. (3Móz 12,4.6)

KNB SZIT STL BD RUF KG