Keresés a Bibliában

69Péter pedig künn ül vala az udvaron, és hozzá menvén egy szolgálóleány, monda: Te is a Galileabeli Jézussal valál. (Márk 14,66-72; Luk 22,56-62; Ján 18,17.25-27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


66A mint pedig Péter lent vala az udvarban, odajöve egy a főpap szolgálói közül; (Mát 26,69-75; Luk 22,56-62; Ján 18,17.25-27) 67És meglátván Pétert, a mint melegszik vala, rátekintvén, monda: Te is a Názáreti Jézussal valál! (Márk 4,30)

KNB SZIT STL BD RUF KG


56És meglátván őt egy szolgálóleány, a mint a világosságnál ült, szemeit reá vetvén, monda: Ez is ő vele vala! (Jel 5,12;Ésa 53,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG