Keresés a Bibliában

57Amazok pedig megfogván Jézust, vivék Kajafáshoz, a főpaphoz, a hol az írástudók és a vének egybegyűltek vala. (Márk 14,53-72; Luk 22,54-71; Ján 18,13-27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


53És vivék Jézust a főpaphoz. És oda gyűlének mindnyájan a főpapok, a vének és az írástudók.

KNB SZIT STL BD RUF KG


54Megfogván azért őt, elvezeték, és elvivék a főpap házába. Péter pedig követi vala távol. (Mát 26,57.58)

KNB SZIT STL BD RUF KG