Keresés a Bibliában

57Amazok pedig megfogván Jézust, vivék Kajafáshoz, a főpaphoz, a hol az írástudók és a vének egybegyűltek vala. (Márk 14,53-72; Luk 22,54-71; Ján 18,13-27) 58Péter pedig követi vala őt távolról egész a főpap pitvaráig; és bemenvén, ott ül vala a szolgákkal, hogy lássa a végét. (Mát 27,1.2; Luk 26,66;23,1; Ján 18,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG