Keresés a Bibliában

51És ímé egyik azok közül, a kik a Jézussal valának, kinyújtván kezét, szablyáját kirántá, és a főpap szolgáját megcsapván, levágá annak egyik fülét. (5Móz 14,2-32)

KNB SZIT STL BD RUF KG


47De egy az ott állók közül az ő szablyáját kivonván, a főpap szolgájához csapa, és levágá annak fülét.

KNB SZIT STL BD RUF KG


50És közülök valaki megvágá a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét. (Ján 18,10.11)

KNB SZIT STL BD RUF KG