Keresés a Bibliában

47És még mikor beszél vala, ímé Júdás, egy a tizenkettő közül, eljöve és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. (Márk 14,43-50; Luk 22,47-53; Ján 18,3-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


43És mindjárt még mikor ő szól vala, eljöve Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele együtt nagy sokaság, fegyverekkel és botokkal, a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. (Mát 26,47-58; Luk 22,47-55; Ján 18,2-18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


47És mikor még beszéle, ímé sokaság jöve, melynek az méne előtte, a ki Júdásnak neveztetik, egy a tizenkettő közül: és közelgete Jézushoz, hogy őt megcsókolja. (Mát 26,47-56; Márk 14,43-50; Ján 18,3-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3Júdás azért magához vevén a katonai csapatot, és a papi fejedelmektől és a farizeusoktól szolgákat, oda méne fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. (Mát 26,47; Márk 14,43; Luk 22,47; Csel 1,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG