Keresés a Bibliában

21És a mikor esznek vala, monda: Bizony mondom néktek, ti közületek egy elárul engem. (Mát 10,38)

KNB SZIT STL BD RUF KG


18És a mikor leülnek és esznek vala monda Jézus: Bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem, a ki velem eszik. (Mát 26,20-29; Luk 22,14-23; Ján 13,21-26)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21De ímé annak a keze, a ki engem elárul, velem van az asztalon. (Mát 26,21-23)

KNB SZIT STL BD RUF KG