Keresés a Bibliában

14Akkor a tizenkettő közül egy, a kit Iskariótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén, (Márk 14,10; Luk 22,4) 15Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt? Azok pedig rendelének néki harmincz ezüst pénzt. (Ján 11,57;Zak 11,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Akkor Júdás, az Iskariotes, egy a tizenkettő közül, elméne a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja. (Mát 26,14-16; Luk 22,3-6)

KNB SZIT STL BD RUF KG