Keresés a Bibliában

2Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond. (Zsolt 22,19) 41Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett. (Mát 7,23; Jel 20,10.15) 19Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Égyiptomban. (Mát 25,40; Márk 9,41)

KNB SZIT STL BD RUF KG