Keresés a Bibliában

44Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia. (Mát 25,13; Márk 13,33; Luk 12,40; Jel 16,15) 13Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia eljő. (Mát 24,42)

KNB SZIT STL BD RUF KG


40És mikor ott a helyen vala, monda nékik: Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.

KNB SZIT STL BD RUF KG