Keresés a Bibliában

4És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, (Ján 2,19-21) 5Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. (Mát,24 24. Csel. 5,36. 37. 1 Ján. 2,18.) 24Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. (Mát,24 5. 11.)

KNB SZIT STL BD RUF KG