Keresés a Bibliában

29Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit. (Luk 11,47) 31Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, a kik megölték a prófétákat. (Luk 11,48; Csel 7,52)

KNB SZIT STL BD RUF KG