Keresés a Bibliában

23 1Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, (Márk 12,38-40; Luk 11,39-52;20,45-47) 12Mert a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik. (Péld 29,23; Jób 22,29; Ésa 21,31; Luk 14,11;18,14.1Pét;5,5) 5Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. (Zsolt 37,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


16Ő pedig monda annak: Egy ember készíte nagy vacsorát, és sokakat meghíva; (Mát 22,2-10; Jel 19,7-9; Péld 9,2-5)

KNB SZIT STL BD RUF KG