Keresés a Bibliában

22 1És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván: (Márk 15,6-15; Luk 23,13-25; Ján 18,39;19,1) 37Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. (5Móz 6,5) 38Ez az első és nagy parancsolat. 39A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (3Móz 19,18) 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Mát 7,12; Róm 13,10; Gal 5,14) 5Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait; (Luk 12,34)

KNB SZIT STL BD RUF KG