Keresés a Bibliában

9Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban! (Zsolt 118,25.26)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9A kik pedig előtte menének, és a kik követék, kiáltának, mondván: Hozsánna! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! (Zsolt 118,25.26)

KNB SZIT STL BD RUF KG


38Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban! (Zsolt 118,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG


26Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok! (Máté 21,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG