Keresés a Bibliában

25Jézus pedig előszólítván őket, monda: Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok. (Márk 10,42-44; Luk 22,25-27) 26De ne így legyen közöttetek; hanem a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok; (Mát 23,11) 27És a ki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. (Márk 9,35)

KNB SZIT STL BD RUF KG


42Jézus pedig magához szólítván őket, monda nékik: Tudjátok, hogy azok, a kik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettök, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtok. (Mát 20,25; Luk 22,25-27) 43De nem így lesz közöttetek; hanem, a ki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; (Márk 9,35) 44És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: (Mát 26,36-46; Luk 22,40-46; Ján 18,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG