Keresés a Bibliában

22Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg. (Mát 26,39; Ján 18,11;Márk 10,38; Luk 12,50)

KNB SZIT STL BD RUF KG


50De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem; és mely igen szorongattatom, míglen az elvégeztetik. (Mát 20,22; Márk 10,38;Luk 22,43.44; Mát 26,37.38)

KNB SZIT STL BD RUF KG