Keresés a Bibliában

20Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem? (Mát 6,41; Ján 11,41) 21Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem. (Mát 6,20; Luk 12,33) 22Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala. (Mát 1,43-45)

KNB SZIT STL BD RUF KG