Keresés a Bibliában

13Ekkor kis gyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék; a tanítványok pedig dorgálják vala azokat. (Márk 10,13-16; Luk 18,15-17) 14Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jőjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa. (Mát 18,2.3) 15És kezeit reájuk vetvén, eltávozék onnét. (Luk 11,52)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, a kik hozák. (Mát 19,13-15; Luk 18,15-17)

KNB SZIT STL BD RUF KG