Keresés a Bibliában

5Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. (Mát 3,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm. (Mát 3,16.17; Luk 3,21.23)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm! (Ésa 42,1; Ján 1,32.33;Mát 3,17; Márk 1,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG