Keresés a Bibliában

6Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától. (Márk 8,15; Luk 12,1) 12Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduczeusok tudományától őrizkedjenek. (Márk 11,11; Luk 19,45; Ján 2,14-16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15És ő inti vala őket, mondván: Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától! (Mát 16,6; Luk 12,1;Márk 3,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG