Keresés a Bibliában

34És monda nékik Jézus: Hány kenyeretek van? Ők pedig mondának: Hét, és néhány halunk. (Márk 10,46-52; Luk 18,35-43) 35És parancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön. 36És vevén a hét kenyeret és a halakat, és hálákat adván, megtöré, és adá az ő tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak. (Mát 5,34) 37És mindnyájan evének, és megelégedének; és fölszedék a maradék darabokat hét teli kosárral. (3Móz 27,30; Luk 11,42;Mik 6,8) 38A kik pedig ettek vala, négyezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. (Mát 9,18-26; Luk 8,41-56)

KNB SZIT STL BD RUF KG