Keresés a Bibliában

24Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz. (Mát 10,6) 5Ezt a tizenkettőt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be; (Mát 17,22;20,18; Márk 8,31;9,31;10,33; Luk 9,22;17,25;24,7;Mát 12,40; Ján 2,19) 6Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz. (Mát 15,24; Csel 13,46)

KNB SZIT STL BD RUF KG


46Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten ígéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. (Csel 13,26;Csel 18,6;28,28; Mát 8,10-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG