Keresés a Bibliában

3Mert Heródes elfogatta vala Jánost, és megkötöztetvén, tömlöczbe vetette vala Heródiásért, az ő testvérének, Fülöpnek feleségéért. (Mát 11,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14Minekutána pedig János tömlöczbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangyéliomát, (Ésa 52,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG