Keresés a Bibliában

57És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig monda nékik: Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. (Ján 4,44)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Jézus pedig monda nékik: Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában, és a rokonai között és a maga házában.

KNB SZIT STL BD RUF KG


24Monda pedig: Bizony mondom néktek: Egy próféta sem kedves az ő hazájában. (Mát 13,57)

KNB SZIT STL BD RUF KG