Keresés a Bibliában

31Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az ő mezejében; (Márk 4,31; Luk 13,19) 32A mely kisebb ugyan minden magnál; de a mikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain. (Zsolt 8,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


31A mustármaghoz, a mely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb, (Mát 13,31.32; Luk 13,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG