Keresés a Bibliában

12Mert a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a mije van. (Mát 25,29; Márk 4,25; Luk 8,18;19,26) 29Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, a mije van. (Mát 13,12; Márk 4,25; Luk 8,18;19,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG


18Meglássátok azért, mimódon hallgatjátok: mert a kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, még a mijét gondolja is hogy van, elvétetik tőle. (Luk 19,26; Mát 13,12;25,29; Márk 4,25) 26És ő monda: Mert mondom néktek, hogy mindenkinek, a kinek van, adatik; a kinek pedig nincs, még a mije van is, elvétetik tőle. (Luk 8,18; Mát 13,12;25,29; Márk 4,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG